Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
hu
en
de
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Adatvédelmi nyilatkozat

Arábikum-2004 adatkezelési, adatvédelmi
tájékoztató 

 
1. Adatkezelő 
Neve: Arábikum-2004 Kft
Cím: 
1163 Budapest, Döbröce utca 36. 

Adatkezelő képviselője: 
Mezei Mihály 

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: 
mezei.mihaly@arabikum.hu 
A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok
mentén. 
Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy
visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő
közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul
meg. 
2. Adatkezelés célja 
2.1 Szolgáltatás(ok) nyújtása a jogi személyek számára  
Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való
megkülönböztetése, Kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek)
küldése, Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások,
árajánlatkiadás, szerződéskötés, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, személyes
kapcsolattartás, telefonos rendelésfelvétel, kapcsolattartó és átvevői adatok kezelése,
Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés partnerlátogatás kapcsolódó dokumentációi 

Adatkezelés jogalapja 
Jogos érdek - Jogos érdek- Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a
kapcsolattartó adatait nyilvántartani. 
A kezelt adatok köre: cégnév, email cím, telefonszám, telephely, székhely címe 
Adatkezelés tervezett határideje: érintett tiltakozásáig. 
2.2 Szolgáltatás(ok) nyújtása a természetes személyek számára 
Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való
megkülönböztetése, Kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek)
küldése, Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások,
árajánlatkiadás, szerződéskötés, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, személyes
kapcsolattartás, telefonos rendelésfelvétel, kapcsolattartó és átvevői adatok kezelése,
Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés partnerlátogatás kapcsolódó dokumentációi 

Adatkezelés jogalapja: 
Szerződés 
A kezelt adatok köre: név, cím, email cím, szállítási cím, telefon 
Adatkezelés tervezett határideje: érintett tiltakozásáig. 
2.3 Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező
dokumentáció kiállítása  
Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció
kiállítása

Adatkezelés jogalapja: 
Jogi kötelezettség x 
A kezelt adatok köre: Számlázási név és cím, e-mail cím 
Adatkezelés tervezett határideje: Legalább 8 év 
2.4 Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása regisztrált felhasználók számára  
Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve
marketing célú megkeresése, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás rendezvényre,
konferenciára

Adatkezelés jogalapja: 
Hozzájárulás  
A kezelt adatok köre: e-mail 
Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig 

 
2.5 Adatgyűjtés nyilvános forrásból  
Adatbázis gyűjtés nyilvános forrásból és telefonos megkeresése, Az adatkezelő nyilvános
forrásból történő adatgyűjtése során fellelhető nyilvános adatok kezelése közvetlen
üzletszerzés céljából. 

Adatkezelés jogalapja: 
Jogos érdek - Jogos érdek- az Adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés 
A kezelt adatok köre: Név, cégnév, beosztás e-mail, telefon 
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig 
2.6 Postakezelés, küldeménykezelés  
Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó ajánlott és tértivevényes postai küldemények,
valamint egyéb szolgáltatókkal küldött küldemények nyilvántartása 

Adatkezelés jogalapja: 
Jogos érdek -Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani. 
A kezelt adatok köre: Név, cím 
Adatkezelés tervezett határideje: A partneri szerződés megszüntetését követő 4. év március
utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig. 
2.7 Szerződések kezelése, iktatása  
Szerződések kezelése, iktatása, Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések
iktatása, a szerződés létrejöttekor a szerződő fél kapcsolattartói adatainak kezelése.

Adatkezelés jogalapja: 
Jogos érdek -Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani. 
A kezelt adatok köre: Név, telefon, beosztás, e-mail, aláírás 
Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó
munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig. 
2.8 Megrendelések kiszállítása  
Megrendelések kiszállítása, Futárszolgálat igénybevételével történő kiszállítás, Futárszolgálati
pontra vagy átvételi pontra történő kiszállítás

Adatkezelés jogalapja: 
Szerződés  
A kezelt adatok köre: Név, lakcím, szállítási cím, e-mail, telefon 
Adatkezelés tervezett határideje: 8 év 
2.9 Megrendelések kiszállítása  
Megrendelések kiszállítása, Futárszolgálat igénybevételével történő kiszállítás, Futárszolgálati
pontra vagy átvételi pontra történő kiszállítás

Adatkezelés jogalapja: 
Jogos érdek -Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani. 
A kezelt adatok köre: Név, cím, telefon 
Adatkezelés tervezett határideje: A kiküldést követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az
Érintett tiltakozásáig. 
2.10 GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés 
Adatok kezelése, adatátadási nyilvántartás, adatvédelmi incidensek, Érintetti igények
kérdések

Adatkezelés jogalapja: 
Jogi kötelezettség 
A kezelt adatok köre: Név, Adatvédelmi azonosító, Érintetti kérelem, dátuma, típusa,
tartalma, Érintetti kérelem eredménye, Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye 
Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő  
2.11 Cookie-k (sütik) kezelése  
A felhasználók azonosítása, és a látogatók nyomon követése

Adatkezelés jogalapja: 
Jogos érdek - az Adatkezelő jogos érdeke a szolgáltatásainak optimalizálása és monitorozása. 
A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok 
Adatkezelés tervezett határideje: Az adatrögzítéstől számított 24 óra 
2.11.1 Cookie-k (sütik) adatkezelés meghatározása 
 
 adblock_detect: 
 ad_layer:  
 ad_intersticial:  
 web4session:  

2.11.2 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok,
időpontok
2.11.3 Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
2.11.4 Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, és az oldalon megjelentetett
hirdetések kezelése  
3. Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása érintettek számára  
Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve
marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés
Adatkezelés jogalapja: 
Jogos érdek - Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés 
A kezelt adatok köre: e-mail, név 
Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi
adatokat. Az adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érintettet, hogy 2-es pontban
rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva
átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.  

Adatok forrása: 
Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.  
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig 
4. Adatmegadás elmaradásának következménye 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának
meghiúsulása. 
5. Érintettek köre 
Az Adatkezelő által kezelt elektronikus dokumentumban tárolt kapcsolattartók, valamint az
adatkezelő természetes személy vevői, partnerei, illetve jogi személy partnerek
munkavállalói, megbízottjai. 

6. Kötelezően megadandó adatok köre 
Nincsenek kötelezően megadandó adatok. 
7. Gyermekek 
A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólnak, ennek ellenére
kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő
számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat
gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb meg 
8. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás 
Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött
adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

A címzettek kategóriái: 
futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, könyvelési szolgáltatók, Magyar Posta. 
8.1 Az EGT országain kívüli országokba történő adattovábbítás és garanciái  
Az Adatkezelő az alábbi címzetteknek, mint adatfeldolgozónak továbbítja a felhasználók
adatait: 
Nem EGT tagállam címzettje: 
Google.com vállalati levelező szolgáltató 
Az adattovábbítás garanciái: 
EU-U.S. Privacy Shield 
Swiss-U.S. Privacy Shield 
9. Az adatok megismerésére jogosultak köre 
A megismert adatokat az adatkezelő a 8.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével
harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az
adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg. 
10. Harmadik féltől kapott adatok kezelése 
Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem
egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy
az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő
tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő
felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget,
és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt,
illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja. 
11. Az érintettek jogai 
Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,
 
 kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, 
 kérheti adatainak helyesbítését, 
 tájékoztatást kérhet az adatkezelésről 
 kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását, 
Érintett fenti jogaival bármikor élhet.  
Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az
Adatkezelő számára.  
 kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés
szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében
kezeli.  
 rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról 
Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben
a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja
(indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.  
11.1 A tájékoztatás költsége 
A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal
díjmentesen biztosítja.  
Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat,
melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel. 
 
 Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített
költsége, mint óradíj.  
 A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.  
 Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége
önköltségi áron és postázási költsége. 
 
11.2 Tájékoztatás megtagadása 
Ha az érintett kérelme egyértelműen  
megalapozatlan 
, nem jogosult a tájékoztatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az
Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet. 
Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a
kérelem alapján történő intézkedést, ha 
 
 egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk
szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel. 
 
11.3 Tiltakozáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy
közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.  
Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  
Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb
időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt
is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait. 
A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek
elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat
számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet
bírósághoz fordulhat. 
12. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a  6-os pontban megjelölt adatfeldolgozók
kivételével az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi
szervezethez NEM továbbítja. 
13. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás 
Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt
rendszerben kezeli. 
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az
Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében,
hogy: 
 
 az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza; 
 csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való
feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen
hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához; 
 az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő
adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;  
 gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és
védelméről. 
Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket
alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen,
törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása,
elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az
érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén
haladéktalanul értesíti az Érintettet. 
Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított
adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a
harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel
tartozik. 
Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az
Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek. 
14. Analitikai Szolgáltatások 
Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói
demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A
Szervezet továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és
felhasználói elégedettség mérésére. A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az
analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google
Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
15. Google Analytics 
A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a
Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított
adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb
információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/ 
16. Google Adwords 
A weboldal a GoogleAdwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan
funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már
felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display
Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók
megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és
egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken:
http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és
https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a
remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a
weboldaltól. 
17. Facebook 
A NAIH állásfoglalása alapján az Adatkezelő minta a Facebook oldal létrehozója előre
meghatározott adatkezelési szabályokhoz csatlakozik, a beállítási opciók közötti választásra 
csak korlátozott lehetősége van, így az adatkezelés felülvizsgálatára, módosítására nincs
valódi ráhatása.  
A fentiek következtében az Adatkezelő a facebook oldal tekintetében nem minősül
adatkezelőnek.  
18. Böngészők cookie kezelése 
Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük,
látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére: 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
Mozilla Firefox:  
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 
Safari:  
http://support.apple.com/kb/PH5042 
Windows Internet Explorer:  
http://support.microsoft.com/kb/196955 
Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat: 
Android:  
http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html 
Blackberry:  
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200
/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp 
Opera:  
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 
IOS:  
http://support.apple.com/kb/PH5042 
19. Alkalmazott jogszabályok 
A Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:
 
 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet
(továbbiakban: "GDPR"), 
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (továbbiakban: "Infó törvény"), 
 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: "Számviteli törvény"), 
 a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: "Ptk."), 
 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban:
"Fogyasztóvédelmi törvény") 
 a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. Évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: "Vagyonvédelmi törvény"). 
 
20. Jogorvoslat 
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az
illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy
vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál  
Elnök: dr. Péterfalvi Attila,  
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,  
Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,  
Budapest, 2018. május 24.